COMPANY FACTS

INDUSTRY

Construction Products

FOUNDED

1900

HEADQUARTERS

Fagersta, Sweden

KEY PEOPLE

Fredrik Nilsson, VD, Sågverk

Peter Wigert, VD, Bygghandel

PRODUCTS

Produktionen utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror samt emballageprodukter.

OPERATING INCOME

267 Million €

EMPLOYEES

725

WEBSITE

www.hedins.se


AB Karl Hedins Traineeprogram.
Under den senaste tioårsperioden har AB Karl Hedin kontinuerligt rekryterat och introducerat nya medarbetare genom sitt skräddarsydda traineeprogram. Traineeprogrammet vänder sig till människor med olika utbildning, erfarenhet och bakgrund. Det har varit otroligt lyckosamt, många av nyckelpersonerna hos AB Karl Hedin har slussats ut i verksamheten via traineeprogrammet.

Vi har även tidsberänsade projekt inom logistik

Vårt mål med traineeprogrammet
AB Karl Hedin bygger en utbildningsplan utifrån individens förutsättningar, där målet är att utveckla den enskilda personens kompetens på bästa sätt. Det är det vi tror är styrkan med just vårt sätt att utbilda traineer. Vårt huvudmål med traineeprogrammet är att attrahera ungdomar och andra kompetenta personer till våra utbildningar och på så sätt bygga en konkurrenskraftig organisation på lång sikt.

Trainee Program Facts

Application Start Date: Löpande

Program Start Date: Löpande

Contact: Kersti Hedin
AB Karl Hedin
Direktnr: 019-209919
Mobil: 070-5085986

Town: Fagersta

Trainee program website: Click Here

Link to: Company Page


Karl Hedin - Trainee Program
Find a job at LeoVegas careers