COMPANY FACTS

INDUSTRY

Public Services/Public Administration

FOUNDED

1995

HEADQUARTERS

Göteborg, Sverige

KEY PEOPLE

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare

Nils-Gunnar Ernstson, Förbundsdirektör

PRODUCTS

GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

WEBSITE

www.grkom.se


En av aktiviteterna inom FRAMTIDENS LEDARE är anställning av traineer för en unik möjlighet till karriär inom kommunen.

Det första traineeprogrammet startade hösten 1998. Sedan dess har programmet genomförts löpande och med uppdateringar i längd, innehåll och upplägg, för att anpassas till omvärlden på bästa sätt. Det tionde traineeprogrammet planeras starta VÅREN 2012. Rekrytering av platserna sker under hösten 2011.

Traineeprogrammet är ett av flera sätt att påverka det framtida underlaget av ledare i GR-regionen. Till skillnad från övriga delar av FRAMTIDENS LEDAREs verksamheter vänder sig programmet till externer, d.v.s. personer som ännu inte arbetar inom Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.

Programmet utvecklar långsiktigt unga akademiker med intresse för kommunal karriär och potential som framtida ledare. Det är således inte tanken att traineerna efter 14 månader ska vara färdiga ledare. De erbjuds däremot en mycket bra grund för fortsatt personlig utveckling, en utmärkt bredd och förståelse för strukturen inom kommunal verksamhet samt ett extraordinärt nätverk. Sammantaget ska programmet ge goda förutsättningar för att kunna
leda sig själv — leda andra — leda verksamhet.

De som söker till Traineeprogrammet ska vid programmets start ha en ny examen från universitet eller högskola. Vilka utbildningsbakgrunder som är aktuella varierar från år till år beroende på vad som efterfrågas i medverkande kommuner och förvaltningar. Traineerna erbjuds 14 månaders allmän visstidsanställning inklusive fyra månaders arbetsbreddning i annan verksamhet. Ca 35 utbildningsdagar fördelas över programtiden och inkluderar studieresor till Stockholm och Bryssel.

Trainee Program Facts

Application Start Date: TBC

Program Start Date: TBC

Contact: Christian Sandblom, 031 - 335 50 06, 0705-35 01 48
Malin Larsson, 0766-27 99 78

Town: Göteborg

Trainee program website: Click Here

Link to: Company Page


GRs - Traineeprogram Framtidens Ledare
Find a job at LeoVegas careers